U-turn og Professionelle

U-turn er et tilbud til professionelle, der har med unge at gøre. Du kan henvende dig til U-turn for at få sparring omkring en ung, der ryger hash eller tager stoffer.

U-turn er også et tilbud til professionelle der har brug for sparring, hvor der er mistanke om eller kendskab til børn og unge der bor i familier med alkohol, stoffer eller medicinmisbrug.

Helt konkret kan U-turn komme til dig eller din arbejdsplads, hvis du/I har brug for inspiration til dit arbejde med børn, unge og deres familier omkring rusmiddel problematikker.