Hvad er

U-turn?

  • U-turn er Horsens Kommunes tilbud til unge under 18, der selv har problemer med rusmidler.
  • Unge der oplever, at deres forældre drikker eller har andre rusmiddelproblematikker.
  • Forældre i Horsens Kommune der er bekymret for deres børns forbrug af rusmidler.
  • Professionelle der arbejder med unge i Horsens Kommune.

Vi tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres forbrug af rusmidler.

U-turns anonyme rådgivning

Et tilbud for dig, der bor i Horsens Kommune og ønsker:

  • Rådgivning om hash og stoffer
  • Inspiration til at komme videre
  • Hjælp til at hjælpe andre

Læs mere om U-turns rådgivning

U-turns individuelle tilbud

Et individuelt tilrettelagt tilbud til unge, der synes, at individuelle samtaler passer bedre til deres behov.
Læs mere om u-turns individuelle tilbud

U-turns tilbud til familien

U-turn har også tilbud til familie, venner og kærester til unge, der vil gøre noget ved deres forbrug af rusmidler.

Vi tilbyder rådgivning for alle de mennesker, der er omkring den unge.

U-turn har bl.a. forældregrupper, disse er et tilbud til forældre til unge under 18 der er bosiddende i Horsens Kommune, uanset om den unge er indskrevet i U-turn eller ej.
Læs mere om U-turns tilbud til familier

U-turns tilbud til professionelle

U-turn er også Horsens Kommunes tilbud om rådgivning til professionelle omkring unge under 18 der tager rusmidler.

Det betyder, at vi opsamler erfaringer fra vores arbejde og gør en stor indsats for at formidle dem videre.

U-turns rådgivning og konsulentarbejde ud af huset henvender sig til både professionelle, der har med de unge at gøre, forældre og øvrigt netværk og ikke mindst til kommunens unge.

Vores tilbud rummer:

  • Konsulentarbejde på skoler, socialcentre, institutioner og mange andre steder.

Læs mere om U-turns tilbud til professionelle