Du er ikke alene

Du er ikke alene er et tilbud til børn og unge, der oplever deres mor eller far, har problemer med alkohol, medicin eller stoffer. Det kan være enormt ensom, at stå alene med alle de bekymringer der er forbundet med, at mor eller far har et stort forbrug eller misbrug af rusmidler. Man kan nemt føle sig forkert og alene med alle sine tanker og følelser. Men “du er ikke alene” – I Danmark er der ca 122.000 børn fra 0-18 år der vokser op i familier med alkoholmisbrug. I Horsens Kommune skønner man, at tallet ca. er 1908 børn alene med alkohol. Hertil kommer alle de børn, hvis forældre misbruger medicin eller stoffer – så du er ikke alene….

Vi ved, at det kan være svært, at tale med andre om sine forældre. Især hvis mor eller far har problemer med stoffer eller drikker for meget. Derfor kan du også ringe eller komme på besøg hos os anonymt. På den måde kan du snakke med en af os fra “Du er ikke alene” uden din mor eller far får noget og vide.

Kan jeg få hjælp og hvornår er er noget for meget?

  • Om din mor eller far er alkoholiker eller misbruger er ikke vigtig for at du kan søge hjælp. Din mor eller far drikker, ryger eller tager for meget, når du syntes det er blevet et problem! Du må derfor aldrig tænke, at der skal være tale om et dagligt misbrug førend du kan få hjælp. Vi ved, at der findes ligeså mange måder at være misbruger på, som der er forældre. For nogle handler det om et dagligt forbrug og for andre i perioder. Det vigtigste er, at DU har en oplevelse af, at det er blevet for meget og det fylder i din hverdag.

Hvad betyder anonyme samtaler?

  • Anonymt betyder, at DU kan henvende dig til os uden det bliver skrevet nogen steder. Du kan komme her hos os og tale frit om det du er bekymret for og det der fylder i dig.
  • Et anonymt forløb er på 1-5 samtaler, hvor du enten kan komme alene eller tage en ven, mor/far eller bedsteforældre med.

Hvad er “Du er ikke alle” gruppen?

  • Udover anonyme samtaler har vi også en gruppe der hedder ” Du er ikke alene” – denne gruppe er til dig, som gerne vil have et forløb, hvor du over 6-12 måneder kommer i en gruppe sammen med andre børn/unge i alderen 10-17 år. I gruppen taler vi om de ting du er optaget af. Vi har nogle temaer vi snakker om og der er voksne med i gruppen, som kan støtte og hjælpe. For at blive en del af gruppen skal du henvende dig i vores Anonyme rådgivning eller på telefonnummer 21731237